Label Software, s.r.o. | info@labelsoftware.cz | +420 775 998 250 | Po - Pá 9:00 - 16:00

Informační systém ClinicPharm – reference

Informační systém ClinicPharm napomáhá klinickým farmaceutům při jejich důležité práci v řadě velkých nemocnic na území České republiky. Mezi nejvýznamnější uživatele software ClinicPharm patří, mimo jiné, tzv. velké pražské nemocnice jako Nemocnice Na BulovceÚstřední Vojenská Nemocnice, Všeobecná Fakultní Nemocnice v Praze. K úspěšné implementaci došlo i ve Fakultní Nemocnicí Hradec Králové, v Oblastní nemocnici Příbram, Oblastní nemocnici Kladno, v Nemocnici Hořovice, Nemocnici Blansko, Nemocnici Tábor, Nemocnici Třebíč, Nemocnici České Budějovice, Nemocnici s poliklinikou Karviná – Ráj,  Nemocnici s poliklinikou Havířov či v Lékárně Madona v Kroměříži.


Implementace systému ClinicPharm úspěšně proběhla:

Nemocnice Na Bulovce

Nemocnice Na Bulovce patří mezi průkopníky v nově vzniklém oboru klinická farmacie a i díky Nemocnici Na Bulovce se význam tohoto oboru pozvedl na úroveň, kdy lékaři jiných odborností klinické farmaceuty uznávají a považují je za erudované odborníky, na které se s důvěrou obracejí při aplikaci lékové terapie v souvislosti s léčbou hospitalizovaných pacientů. Nemocnice Na Bulovce v počátcích vzniku oboru poskytla cenné zázemí a pro klinické farmaceuty je dodnes jedním s nejvýznamnějších pracovišť klinické farmacie a zároveň i školícím centrem pro celou Českou republiku.

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Informační systém ClinicPharm byl úspěšně nasazen i ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Pracovníci klinické farmacie systém v testovacím provozu využívají už od ledna 2015 a v ostrém provozu od března 2015. ClinicPharm se úspěšně povedlo propojit s nemocničním informačním systémem AMIS. Oddělení Klinické farmacie zde funguje i jako informační centrum s odbornými informacemi o lécích a aktivně tak pomáhá při optimalizaci farmakoterapie.

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

Rok 2016 přinesl pracovníkům klinické farmacie v Třebíčské nemocnici možnost pracovat s naším informačním systémem Clinicpharm a tento jim tak významně zjednodušil naplňování jejich zodpovědné a důležité úlohy při vyhledávání lékových interakcí a při racionalizaci farmakoterapie u lůžek pacientů.

Lékárna Madona, Kroměříž

Závěrem roku 2016 došlo k předání systému Clinicpharm do rukou farmaceutů lékárny Madona v Kroměříži.

Nemocnice Blansko

Rok 2016 byl pro klinické farmaceuty v Nemocnici Blansko přínosný a již i zde si svou práci zjednodušují pomocí systému Clinicpharm.

Oblastní nemocnice Příbram

Počátek roku 2017 byla úspěšně ukončena implementace systému Clinicpharm v Oblastní nemocnici Příbram.

Nemocnice České Budějovice

Od roku 2018 byl systém Clinicpharm úspěšně nasazen i v nemocnici v Českých Budějovicích na pracovišti klinické farmakologie.

Ústřední vojenská nemocnice

Cestou optimalizace vstupní medikace pro své hospitalizované pacienty se vydala i pražská Ústřední Vojenská Nemocnice. Kliničtí farmaceuti zde sledují interakce jednotlivých léčiv a monitorují případný výskyt nežádoucích účinků u podávaných léků. Dávkování léků poté, s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu, věku pacienta a dalším současně podávaným lékům, vhodným způsobem upravují. Jejich činnost si vyžaduje aktivní spolupráci se zdravotním personálem napříč celou nemocnicí a informační systém ClinicPharm jim tuto práci ve značné míře usnadňuje.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Testovací provoz informačního systému ClinicPharm ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze byl ukončen a počínaje červnem 2015 oddělení klinické farmacie přešlo do ostrého provozu. Na přání klinických farmaceutů jsme systém ClinicPharm lehce přizpůsobili jejich konkrétním potřebám a ve spolupráci s IT oddělením se bez problémů povedlo napojit na datové zdroje z jejich nemocničního informačního systému Medea.

Nemocnice Tábor, a.s.

V nemocnici Tábor bylo úspěšně ukončeno testovací období IS Clinicpharm, nyní už v ostrém provozu, pomáhá zdejším klinickým farmaceutům v jejich poslání optimalizovat farmakoterapeutickou léčbu pacientů. Implementace se obešla bez jakýchkoliv problémů a systém se povedlo napojit na jejich nemocniční informační systém.

Nemocnice Hořovice

Již i v Nemocnici Hořovice kliničtí farmaceuti využívají výhod a pohodlí práce se systémem Clinicpharm. Je tomu tak od roku 2016.

Oblastní nemocnice Kladno

Počátkem roku 2017 byla k úspěšnému konci dotažena implementace systému Clinicpharm i v oblastní Kladenské nemocnici.

Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj

Plnohodnotné využití systému Clinicpharm našlo svůj domov i v Nemocnici s poliklinikou Karviná – Ráj. Kliničtí farmaceuti zde se systémem pracují od roku 2018.

Nemocnice s poliklinikou Havířov

Současně se spuštěním provozu v Nemocnici s poliklinikou Karviná – Ráj byl systém Clinicpharm nasazen i do provozu v Nemocnici s poliklinikou Havířov.


Testovací provoz probíhá:

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady – (implementace se připravuje)