Label Software, s.r.o. | info@labelsoftware.cz | +420 608 784 404 | Po - Pá 9:00 - 16:00

Externí odkazy

Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP

Česká odborná společnost klinické farmacie je odborným garantem celého projektu a na vývoji software ClinicPharm se aktivně podílí již od počátku jeho vzniku. ČOSKF definuje standardy, vytváří metodiku práce na oddělení klinické farmacie, koordinuje rozvoj oboru a u klinických farmaceutů garantuje jejich odbornost a specializovanou způsobilost v oboru klinické farmacie.

Zdroj: http://www.coskf.cz/

V Blanenské nemocnici úspěšně vypomáhá klinický farmaceut

Blanenská nemocnice od října 2012 zaměstnává odborníka – klinického farmaceuta, který má na starosti vhodný výběr léků a jejich správné dávkování. Dle ředitelky Nemocnice Blansko, paní Vladimíry Danihelkové, klinický farmaceut významně pomáhá nejenom při správném výběru léků a jeho dávkování, ale nesporným přínosem je i zlepšení efektivity léčby a snížení množství podávaných léčiv.

Zdroj: http://blanensky.denik.cz/zpravy_region/klinicky-farmaceut-dohlizi-na-davkovani-leku-20121010.html

Nemocnice Na Bulovce si pochvaluje práci klinických farmaceutů

V Nemocnici na Bulovce bilancují a glosují šestiletou práci klinické farmacie, která jakožto mladý vědní obor vznikla právě na půdě pražské nemocnice. Výjimečnou pozici farmaceutickému oboru na Bulovce dává systém poskytování dlouhotrvajících stáží pro zájemce o obor a o práci klinických farmaceutů. Délka poskytovaných stáží je v řádů měsíců a stážisté se tak prakticky denně stávají důležitou součástí týmu, který se plně podílí na všech činnostech plynoucích z oboru klinické farmacie. Zúčastňují se vizit na jednotlivých odděleních, spolupracují s kmenovými zaměstnanci nemocnice, pomáhají tvořit a vylepšovat současná doporučení ke změně farmakoterapie. Absolventi stáží své nově nabyté poznatky zužitkovávají v praxi a v místě svého dalšího působení budují svá vlastní oddělení klinické farmacie.

Zdroj: http://bulovka.cz

V Nemocnici Hořovice otevřeli pracoviště klinické farmacie

Počínaje rokem 2016 Nemocnice Hořovice zřídila pracoviště klinické farmacie, které vede Mgr. Zdeněk Novák, který absolvoval odbornou stáž v Nemocnici Na Bulovce. Nás velice těší, že Nemocnice Hořovice je jedna z těch nemocnic, která používá náš informační systém Clinicpharm.

Zdroj: http://www.nemocnice-horovice.cz/novinky/v-nemocnici-nove-i-oddeleni-klinicke-farmacie-905

Vzrůstající význam klinické farmacie a její úloha v nemocničním prostředí

PharmDr. Irena Netíková, Ph.D., toho času působící v Nemocnici Na Bulovce, ve svém článku pro Braunoviny popisuje vznik oboru Klinická farmacie na území České republiky, rozvoj tohoto nového vědného oboru a úlohy klinického farmaceuta při léčbě hospitalizovaných pacientů v souvislosti s nejnovějšími poznatky farmakodynamikyfarmakokinetiky.

Zdroj: http://braunoviny.bbraun.cz/clanky/klinicka-farmacie-v-ceske-republice/

Klinický farmaceut Nemocnice Na Homolce v rozhovoru na téma Léky a reklama

Vedoucí oddělení klinické farmacie v Nemocnici Na Homolce PharmDr. Milada Halačová, Ph.D. v rozhovoru pro časopis Vitalia informuje o významu oboru klinická farmacie v Nemocnici Na Homolce, o náplni práce klinického farmaceuta, o nejčastějších problémech pacientů v souvislosti s užívanými léky a o jejich zbytečně nadměrném užívání způsobeném zhoubným vlivem reklamy.

Zdroj: http://www.vitalia.cz/clanky/klinicky-farmaceut-reklamy-na-leciva-jsou-neeticke/

Příprava klinického farmaceuta na povolání v oboru Klinická farmacie

Co vše musí takový zájemce ucházející se o povolání klinického farmaceuta zvládnout? Jaká je předatestační příprava farmaceuta – specialisty? Co vůbec profese klinického farmaceuta obnáší? Na tyto a mnohé další otázky ve svém článku odpovídá PharmDr. Daniela Fialová, Ph. D., předsedkyně Sekce klinické farmacie ČFS JEP.

Zdroj: http://www.edukafarm.cz/

Klinická farmacie – zkušenosti ze stáže v USA

Dvě české klinické farmaceutky absolvovaly stáž v nemocnici v americkém Houstonu. Americký systém lze využít jako inspiraci pro české nemocnice. V ČR by podle stážistek mělo být více specialistů v klinické farmacii. Rozvoj čeká i nemocniční software.

Zdroj: http://www.tribune.cz/clanek/40148-klinicka-farmacie-zkusenosti-ze-staze-v-usa

Přednáška Pharm.D. David Witmera na přednáškovém dnu pořádaného ČOSKF v pražském Lékařském domě

U příležitosti přednáškového dnu konajícího se v Lékařském domě v Praze pořádaného ČOSKF ČLS JEP se svou přednáškou vystoupil ,mimo jiných odborníků klinické farmacie, i Pharm.D. David Witmerz Washingtonu, D.C, viceprezident American Society of Health-System Pharmacists. Pharm.D. David Witmer ve svém příspěvku popsal zejména význam klinického farmaceuta v systému zdravotní péče.

Zdroj: http://www.tribune.cz/clanek/13676-klinicky-farmaceut-a-jeho-role-v-systemu-zdravotni-pece

Klinická farmacie očima České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP

Vše o klinické farmacii v jednom článku. Dovíte se zde něco o vzniku oboru a o lidech, kteří se o rozvoj klinické farmacie v tehdejším Československu zasloužili, o rozmachu oboru ve 21. století, o jeho cílech, koncepci, aktivitách a legislativních změnách.

Zdroj: http://www.tribune.cz/clanek/38774-klinicka-farmacie-ocima-ceske-odborne-spolecnosti-klinicke-farmacie-cls-jep

Cesty v odvětví klinické farmacie

Debata na téma Cesty farmacie se uskutečnila na půdě Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové dne 20.4.2016. Setkání odborně zaštítili: PharmDr. Šárka Erbanová, klinický farmaceut v Nemocnici Náchod; PharmDr. Martina Maříková, klinický farmaceut z Nemocniční lékárny FNHK; PharmDr. Iva Prokopová, Ph.D. z Oddělení klinické farmacie IKEM v Praze; prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., vedoucí katedry sociální a klinické farmacie na FaF UK v Hradci Králové a klinický farmaceut FNHK.

Zdroj: http://www.faf.cuni.cz/Verejnost/Zpravy/2016/Cesty-farmacie-v-odvetvi-klinicke-farmacie/