Label Software, s.r.o. | info@labelsoftware.cz | +420 608 784 404 | Po - Pá 9:00 - 16:00

Klinická farmacie

Klinická farmacie je samostatný vědní obor, který se zabývá vědeckým zkoumáním faktorů ovlivňujících racionální výběr a použití léčiv pro substituci, léčbu a pro prevenci. Jinými slovy je to obor zabývající se racionalitou léčby s užitím farmakoepidemiologických a farmakoekonomických metod.

Základy klinicko-farmaceutické péče v České Republice byly položeny v Nemocnici Na Bulovce a v Nemocnici Na Homolce, které umožnily vznik nových a samostatných oddělení klinické farmacie.

Koncepce oboru

Klinická farmacie jako obor dokáže spojením znalostí aplikované farmakologie a chodu klinických oddělení i ambulantní péče zajistit účelné nastavení podmínek a vypracování standardů vedoucích k bezpečnější farmakoterapii.

Klinická farmacie je samostatný farmaceutický obor zaměřený na:

  1. aplikovanou farmakologii
  2. klinickou práci u lůžka pacienta, lékovou anamnézu pacienta
  3. racionálnost a bezpečnost farmakoterapie na všech úrovních zdravotnického zařízení
  4. snižování nákladů spojených s farmakoterapií, klade důraz na preventabilnost řešení následků chybné farmakoterapie
  5. klinicko – farmaceutický servis a péči o pacienty v ambulantní péči

Zdroj: www.coskf.cz