Label Software, s.r.o. | info@labelsoftware.cz | +420 608 784 404 | Po - Pá 9:00 - 16:00

Často kladené dotazy

JE INFORMAČNÍ SYSTÉM CLINICPHARM KOMPATIBILNÍ S NEMOCNIČNÍMI INFORMAČNÍMI SYSTÉMY?

V zásadě ano.

Nemůžeme mluvit úplně za všechny informační systémy na světě, ale od naprosté většiny z těch, které užívají nemocnice v ČR, jsme schopni odebírat potřebná data tak, aby byl systém Clinicpharm plnohodnotným a užitečným pomocníkem při práci klinických farmaceutů.

Dokonce i v případě zcela uzavřeného nemocničního systému, jehož dodavatel není ochoten (či to nedokáže) exportovat potřebné údaje v rozumné podobě, lze informační systém ClinicPharm plnit ručně (v pravidelných intervalech) z textových zdrojů.

JAKÁ MINIMÁLNÍ KONFIGURACE JE POTŘEBNÁ PRO PROVOZ SYSTÉMU CLINICPHARM?

Systémové požadavky na provoz IS ClinicPharm jsou nízké.

Server (může být i virtuální)

OS: Windows 2000 a vyšší (ideálně Windows server 2008)
RAM: 2GB
CPU: 1GHz
Volné místo na HDD: 10GB

Pracovní stanice

OS: Windows XP a vyšší
RAM: 1 GB
CPU: 1GHz
Volné místo na HDD: 1000 MB

Základní technické specifikace k provozu IS ClinicPharm ke stažení.

JAKÉ DATA JSOU POTŘEBA K NAPOJENÍ IS CLINICPHARM NA NEMOCNIČNÍ SYSTÉM?

Jedná se o čerpání datových zdrojů z databázového systému NISu, které by měly být v tom ideálním případě připravené ve formátu tzv. pohledů (views) a ke kterým by IS ClinicPharm měl mít přístup pro čtení. Jde především o tyto pohledy:

ležící pacienti
kliniky
oddělení
zaměstnanci
Číselníky léků, IVLP, ATC skupin a pod. jsou čerpány ze stránek SUKL.

Pokud z nějakého důvodu nebude možné čerpat data z nemocničního systému, lze těmito plnit databáze systému ClinicPharm pravidelným importem z připravených textových zdrojů.

Základní technické specifikace k provozu IS ClinicPharm ke stažení.

POKUD ZAKOUPÍME IS CLINICPHARM, JAKÝM ZPŮSOBEM JSOU DISTRIBUOVÁNY AKTUALIZACE SYSTÉMU?

Aktualizace systému ClinicPharm probíhají na serverové části a jsou tak pro uživatele (typicky klinické farmaceuty) prakticky neviditelné. Aktualizace systému ClinicPharm nejsou jenom bezpečnostními záplatami, ale častokrát reagují na požadavky jednotlivých pracovišť klinické farmacie nebo změny v platné legislativě.

Veškeré zásadní změny v systému ClinicPharm probíhají vždy za odborného dozoru našeho odborného garanta – České odborné společnosti klinické farmacie. Díky tomuto odbornému dohledu je zajištěn jednotný vývoj systému ClinicPharm, který bude vždy v souladu s aktuálně platnou legislativou České Republiky.

 LZE ZAKOUPIT JENOM LICENCE SYSTÉMU CLINICPHARM BEZ SERVISNÍHO POPLATKU?

Ne, toto není možné.

Prodej licencí systému ClinicPharm je podmíněn podepsáním Servisní smlouvy, v rámci které je zabezpečen jednotný rozvoj systému ClinicPharm v souladu s potřebami jednotlivých pracovišť klinické farmacie, v souladu s platnou legislativou ČR a zejména za dozoru odborného garanta projektu – České odborné společnosti klinické farmacie.

Hlavně díky tomuto zvolenému společnému postupu lze držet ceny servisního poplatku na velice nízké úrovni a dokonce, po dobu prvních dvanácti měsíců užívání systému ClinicPharm jsou jednotlivé subjekty od tohoto poplatku osvobozeny.