Label Software, s.r.o. | info@labelsoftware.cz | +420 608 784 404 | Po - Pá 9:00 - 16:00

Informační systém ClinicPharm – reference

Informační systém ClinicPharm napomáhá klinickým farmaceutům při jejich důležité práci v řadě velkých nemocnic na území České republiky. Mezi nejvýznamnější uživatele software ClinicPharm patří, mimo jiné, tzv. velké pražské nemocnice jako Nemocnice Na Bulovce, Fakultní Nemocnice Královské Vinohrady, Ústřední Vojenská Nemocnice, Všeobecná Fakultní Nemocnice v Praze. K úspěšné implementaci došlo i ve Fakultní Nemocnicí Hradec Králové, v Oblastní nemocnici Příbram, Oblastní nemocnici Kladno, v Nemocnici Hořovice, Nemocnici Blansko, Nemocnici Tábor, Nemocnici Třebíč, Nemocnici České Budějovice, Nemocnici s poliklinikou Karviná – Ráj,  Nemocnici s poliklinikou Havířov, Nemocnici Milosrdných Bratří v Brně či v Lékárně Madona v Kroměříži.


Implementace systému ClinicPharm úspěšně proběhla:

Nemocnice Na Bulovce

Nemocnice Na Bulovce patří mezi průkopníky v nově vzniklém oboru klinická farmacie a i díky Nemocnici Na Bulovce se význam tohoto oboru pozvedl na úroveň, kdy lékaři jiných odborností klinické farmaceuty uznávají a považují je za erudované odborníky, na které se s důvěrou obracejí při aplikaci lékové terapie v souvislosti s léčbou hospitalizovaných pacientů. Nemocnice Na Bulovce v počátcích vzniku oboru poskytla cenné zázemí a pro klinické farmaceuty je dodnes jedním s nejvýznamnějších pracovišť klinické farmacie a zároveň i školícím centrem pro celou Českou republiku.

Fakultní Nemocnice Královské Vinohrady

Počátkem roku 2021 byl ukončen dlouhý testovací provoz systému ClinicPharm v poslední velké pražské nemocnici na Královských Vinohradech a zhruba od února 2021 nemocnice pracuje už v ostrém provozu. Přechod na ostrou verzi proběhl hladce a bezproblémově. 

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Informační systém ClinicPharm byl úspěšně nasazen i ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Pracovníci klinické farmacie systém v testovacím provozu využívají už od ledna 2015 a v ostrém provozu od března 2015. ClinicPharm se úspěšně povedlo propojit s nemocničním informačním systémem AMIS. Oddělení Klinické farmacie zde funguje i jako informační centrum s odbornými informacemi o lécích a aktivně tak pomáhá při optimalizaci farmakoterapie.

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

Rok 2016 přinesl pracovníkům klinické farmacie v Třebíčské nemocnici možnost pracovat s naším informačním systémem Clinicpharm a tento jim tak významně zjednodušil naplňování jejich zodpovědné a důležité úlohy při vyhledávání lékových interakcí a při racionalizaci farmakoterapie u lůžek pacientů.

Lékárna Madona, Kroměříž

Závěrem roku 2016 došlo k předání systému Clinicpharm do rukou farmaceutů lékárny Madona v Kroměříži.

Nemocnice Blansko

Rok 2016 byl pro klinické farmaceuty v Nemocnici Blansko přínosný a již i zde si svou práci zjednodušují pomocí systému Clinicpharm.

Oblastní nemocnice Příbram

Počátek roku 2017 byla úspěšně ukončena implementace systému Clinicpharm v Oblastní nemocnici Příbram.

Nemocnice České Budějovice

Od roku 2018 byl systém Clinicpharm úspěšně nasazen i v nemocnici v Českých Budějovicích na pracovišti klinické farmakologie.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Počátkem roku 2021 byl téměř dvouletý testovací provoz systému Clinicpharm uveden do plného režimu a tak se Fakultní nemocnice Královské Vinohrady zařadila do stále se rozrůstajícího počtu nemocničních subjektů, které výhody programu Clinicpharm využívají naplno.

Ústřední vojenská nemocnice

Cestou optimalizace vstupní medikace pro své hospitalizované pacienty se vydala i pražská Ústřední Vojenská Nemocnice. Kliničtí farmaceuti zde sledují interakce jednotlivých léčiv a monitorují případný výskyt nežádoucích účinků u podávaných léků. Dávkování léků poté, s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu, věku pacienta a dalším současně podávaným lékům, vhodným způsobem upravují. Jejich činnost si vyžaduje aktivní spolupráci se zdravotním personálem napříč celou nemocnicí a informační systém ClinicPharm jim tuto práci ve značné míře usnadňuje.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Testovací provoz informačního systému ClinicPharm ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze byl ukončen a počínaje červnem 2015 oddělení klinické farmacie přešlo do ostrého provozu. Na přání klinických farmaceutů jsme systém ClinicPharm lehce přizpůsobili jejich konkrétním potřebám a ve spolupráci s IT oddělením se bez problémů povedlo napojit na datové zdroje z jejich nemocničního informačního systému Medea.

Nemocnice Tábor, a.s.

V nemocnici Tábor bylo úspěšně ukončeno testovací období IS Clinicpharm, nyní už v ostrém provozu, pomáhá zdejším klinickým farmaceutům v jejich poslání optimalizovat farmakoterapeutickou léčbu pacientů. Implementace se obešla bez jakýchkoliv problémů a systém se povedlo napojit na jejich nemocniční informační systém.

Nemocnice Hořovice

Již i v Nemocnici Hořovice kliničtí farmaceuti využívají výhod a pohodlí práce se systémem Clinicpharm. Je tomu tak od roku 2016.

Oblastní nemocnice Kladno

Počátkem roku 2017 byla k úspěšnému konci dotažena implementace systému Clinicpharm i v oblastní Kladenské nemocnici.

Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj

Plnohodnotné využití systému Clinicpharm našlo svůj domov i v Nemocnici s poliklinikou Karviná – Ráj. Kliničtí farmaceuti zde se systémem pracují od roku 2018.

Nemocnice s poliklinikou Havířov

Současně se spuštěním provozu v Nemocnici s poliklinikou Karviná – Ráj byl systém Clinicpharm nasazen i do provozu v Nemocnici s poliklinikou Havířov.

Nemocnice Milosrdných Bratří p.o.

Koncem roku 2021 byl systém Clinicpharm nasazen i do Nemocnice Milosrdných Bratří v Brně.


Testovací provoz

Aktuálně žádný subjekt v testovacím provozu..